BIO

Kapela WBand vznikla v roce 2009, kdy baskytarista Walter Bartoš, kytarista Palo Hrnčirík a bubeník Miroslav Mikeska společně vytvořili bluesový projekt. Walter Bartoš mladší začal hrát na kytaru v kapele v roce 2014. WBand se zaměřuje na bluesovou hudbu s prvky funku, soulu a rocku. Některé hudební pasáže mají blízko k jazzu. Kapela pravidelně vystupuje na středoevropských festivalech. V poslední době to byly například bluesové festivaly v Polsku (Przeworsk, Suwalki, Chorzow, Krosno, Sochocin, Ciechociek), Blues Road, Strážnické rockové slavnosti v ČR a v roce 2022 prestižní Baltic Blues v německém Eutinu, který byl přenášen i německou televizí. Kromě toho samozřejmě vystupuje na klubové scéně v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2019 WBand vyhrál Czech Blues Challenge a jako vítěz reprezentoval Českou republiku na European Blues Challenge ve švédském městě Malmö. Od roku 2017 působí v kapele zpěvačka Michaela Vraňuchová. Členové kapely jsou často zváni jako hráči do studia na různé další projekty, nebo vystupují jako hosté s významnými bluesmany evropské i domácí scény, jako jsou například Steve Clayton, Gerald James Clark, Juraj Turtěv, Petra Börnerová, Tomáš Bobrovniczký a další. Od září 2022 kapela částečně obměnila obsazení. WBand nyní hraje v následující sestavě:

WBand hraje v obsazení: Walter Bartoš mladší – kytara, Miroslav Mikeska – bicí, Walter Bartoš – basa, doprovodný zpěv, Michaela Vranuchova – zpěv, Peter Kovárik – klávesy, doprovodný zpěv

The band WBand was founded in 2009, when bassist Walter Bartoš, guitarist Palo Hrnčirík and drummer Miroslav Mikeska created a blues project together. Walter Bartoš Jr. started playing guitar in the band in 2014. WBand focuses on blues music with elements of funk, soul and rock. Some musical passages are close to jazz. The band regularly performs at Central European festivals. Recently, for example, there have been blues festivals in Poland (Przeworsk, Suwalki, Chorzow, Krosno, Sochocin, Ciechociek), Blues Road, Strážnické rock festival in the Czech Republic and in 2022 the prestigious Baltic Blues in Eutin, Germany, which was also broadcast on German television. In addition, of course, he performs on the club scene in the Czech Republic, Slovakia and Hungary. In 2019, WBand won the Czech Blues Challenge and as the winner represented the Czech Republic at the European Blues Challenge in the Swedish city of Malmö. Singer Michaela Vraňuchová has been working in the band since 2017. Band members are often invited as players to the studio for various other projects, or perform as guests with important bluesmen of the European and domestic scene, such as Steve Clayton, Gerald James Clark, Juraj Turtěv, Petra Börnerová, Tomáš Bobrovniczký and others. From September 2022, the band partially changed the line-up. The WBand now plays with the following line-up:

WBand plays in the cast:  Walter Bartos Jr. – guitar, Miroslav Mikeska – drums, Walter Bartos – bass, backing vocals, Michaela Vranuchová – singing, Peter Kovarik – keyboard, backing vocals